Tuottavuus ja laatu

Keskitymme järjestelmä- ja ohjelmistokehityksen laadun ja tuottavuuden lisäämiseen. Asiakkaamme ovat toistuvasti raportoineet 5-10 kertaisista tulosten paranemisista.

Paras hyöty mallinnuksesta saavutetaan mallinnuskielen nostaessa abstraktion lähelle varsinaista ongelmaa - pois kuvien piirtämisestä tai koodin visualisoinnista. Näistä mallinnuskielistä käytetään englanniksi termiä DSM (Domain-Specific Modeling) tai DSL (Domain-Specific Language). DSM-kieli perustuu suoraan teille jo tuttuun toimialan tai tuotteen käsitteisiin, ja mallinnuskielen kielioppi noudattaa sen sääntöjä.

Tehdyistä malleista voidaan automaattisesti generoimalla tuottaa toimiva ohjelmakoodi, konfiguraatiot, testit, analyysit, raportit, metriikat jne. Tämä automatisointi on mahdollista koska sekä mallinnuskieli että generaattorit ovat tehty juuri teidän tarpeisiin - tavallisesti vielä teidän oman asiantuntijanne toimesta. Teillä on kaikki kontrolli ja voitte siirtää mallit myös muihin välineisiin ja formaatteihin.

Me haluamme auttaa teitä tuottavuuden ja laadun parantamisessa tarjoamalla:

  • MetaEdit+ ohjelmiston luomaan teille sopivan mallinnuskielen ja generaattorin muutamassa päivässä.
  • Starter Kit -projektin pilotoimaan yhdessä meidän kanssamme DSM-mallinnusta.
  • Konsultoinnin toteuttamaan tarpeisiinne sopivan käyttövalmiin mallinnustuen. Tavallisesti toteutus tehdään 2-3 viikossa.
  • Koulutuspalvelut.
  • Ylläpito ja tukipalvelut (webpalaverit, sähköposti, puhelin).

Domain-spesifit kielet - eli tilanteeseenne sopivaat mallinnuskielet - ovat aina tuottavampia kuin perinteinen käsin koodaus.

Abstraktion nostaminen on aina johtanut tuottavuuden lisääntymiseen - lue lisää.