Arkkitehtuuri haltuun

Kokonaisarkkitehtuuri määrittää organisaation oleelliset toiminnot, tiedot, järjestelmät ja teknologian. Se antaa kuvan nykytilasta, tavoitetilasta, tai muutoksesta kohti tavoitetta. Arkkitehtuurin määritys vastaa oleellisiin kysymyksiin, kuten:

 • missä käsitellään henkilötietoja
 • mitä tietoja tietovarannossa on
 • mitä tietoja ulkoinen toimija tarvitsee
 • mihin tietojärjestelmä vaikuttaa
 • mitkä rajapinnat ovat salattuja
 • mitä käyttäjäryhmiä on olemassa, jne.

MetaEdit+ tehostaa arkkitehtuurityötä tarjoten välineet arkkitehtuurin kuvaamisen graafisina malleina, matriiseina ja taulukoina. MetaEdit+:n avulla:

 • arkkitehtuurin voi kuvata samanaikaisesti tiimityönä
 • kuvaus on jaettu, ristiriidaton ja ajantasainen
 • samaan kuvaan voi olla useita näkymiä: yksi voi katsoa välitettävää tietoa ja toinen sen salausta
 • arkkitehtuurin voi julkaista eri muodoissa
 • olemassa olevaa tietoa voi lukea sisään osaksi arkkitehtuurin kuvausta
 • muutokset arkkitehtuurin määritykseen kerätään automaattisesti

Yhdestä kuvauksesta generoit tarvittavat tulokset

Määrityksiin voi tehdä kyselyitä ja ne voidaan julkaista napin painalluksella web-sivustona tai muina dokumentteina. Myös omat raportit ja formaatit ovat mahdollisia. Valmiina ovat:

 • Tiedonhallintamalli (suositusten mukainen Excel)
 • Ulkoiset rajapinnat ja liittymät
 • Selosteet käsittelytoimista
 • Tiedot asiakirjajulkisuuskuvaukseen
 • Vastuutaulukot
 • Mallit graafisena web-sivustona
 • JHS179:n mukainen Excel
 • Graafiset kuvat esityksiin
 • Word, RTF ja HTML dokumentit

Sinä päätät - väline joustaa

Arkkitehtuurin perustana oleva metatieto on helposti muutettavissa: mukaan voidaan ottaa vaikka SOTE-luokat tai nykyisen laiterekisterin vaatimat tiedot.

Mallinnuksen pohjaksi voi lukea sisään nykyiset tiedot, hyvinvointialueen viitearkkitehtuurin tai hyödyntää viranomaisten kuten THL:n valmiita tietokomponentteja.

MetaEdit+ tarjoaa mallien tekemiseen useita kuvaustapoja, kuten ER-käsitemallit, BPMN, luokkakaaviot, ArchiMate ja Tiedonhallintalain ja JHS179:n mukainen kuvaustapa.

Suosittelemme arkkitehtuurityön haltuunottoon Starter Kit pilottia (3.450€): teemme yhdessä ensimmäisen version valitusta arkkitehtuurin osasta. Konsulttimme on mukana työpalaverissa arkkitehtienne kanssa. Samalla voimme lukea nykyiset määritykset MetaEdit+:aan osaksi arkkitehtuurin kuvausta.

Pilotin jälkeen voitte päättää jatkosta: jatkaa MetaEdit+:lla tai julkistaa pilotissa tehty työ halutussa formaatissa. MetaEdit+ maksaa 250€ kuukaudessa arkkitehtia kohden tai yhteiskäytössä 400€ kuukaudessa - sisältäen välinetuen ja päivitykset. Julkaisut sivustoiksi, tiedonhallintamalli Exceliin jne. ovat ilmaisia.

Ole yhteydessä ja sovitaan esittely:

Esimerkkejä arkkitehtuureista

Järjestelmät ja integraatio

Tietojärjestelmät, niiden ominaisuudet ja intgraatio

Generoitu tiedonhallintamalli

Arkkitehtuurimalleista voidaan generoida automaattisesti tiedonhallintalautakunnan esittämä tiedonhallintamalli

Toimijat ja toimintaympäristö

Toimijat ja niiden väliset virrat ja riippuvuudet

Rajapinnat

Tietojärjestelmien väliset rajapinnat

Julkaisu verkkosivustoksi

Kokonaisarkkitehtuurin julkaisu verkkosivuna

Generoitu JHS179

Arkkitehtuurimalleista voidaan generoida automaattisesti JHS179:n mukaiset määritykset